Frans Ruijter – Voorzitter

Frans RuijterMet ingang van 1 januari 2022 ben ik, Frans Ruijter, benoemd tot Voorzitter van de Huurdersvereniging Gooi en Omstreken. Sinds 1 maart 2017 was ik actief als Algemeen Bestuurslid van de HGO.

Vanaf juli 2010 ben ik samen met mijn vrouw Lida Willard huurder bij de Woningcorporatie Gooi en Omstreken. Wij wonen aan de Bergweg in Blaricum, met mooi uitzicht over de Blaricumse Engh, waar onder andere de bekende Blaricumse Asperges worden verbouwd.

Mijn hele arbeidzame leven heb ik in overheidsdienst gewerkt. Eerst bij de gemeente Blaricum in de buitendienst, waar ik verschillende functies heb bekleed. De laatste tien jaar heb ik voor de gemeentelijke brandweer Blaricum gewerkt, waar ik ook al vrijwilliger was. Deze is later overgegaan in de Regionale brandweer Gooi en de Vechtstreek. Sinds november 2011 ben ik met vervroegd pensioen.

Naast de kinderen en kleinkinderen, heb ik verschillende hobby’s. Ik mag graag grote tochten op de racefiets maken en heerlijk hardlopen in de mooie natuur die ons hier in het Gooi gelukkig nog rijkelijk omringt. Daarnaast interesseer ik mij erg in de geschiedenis van het Gooi en dan vooral in de plaats waar ik geboren ben, Blaricum. In het dorpsblad hei & wei schrijf ik daar artikelen over. Voor de Historische Kring verzorg ik dorpswandelingen. Ook voor de Oranje Vereniging Blaricum zet ik mij vrijwillig in.

Zowel bij de gemeente als bij de brandweer ben ik altijd actief geweest in verschillende inspraak- en medezeggenschapsorganen, zoals de Ondernemingsraad en het Georganiseerd overleg.

Om een steentje bij te dragen aan de goede ontwikkeling van de volkshuisvesting in het algemeen en sociale volkshuisvesting in het bijzonder, heb ik mij beschikbaar gesteld voor het Algemeen Bestuur van de HGO.