Johan Bollebakker – Secretaris

Johan BollebakkerMijn naam is Johan Bollebakker, ik ben geboren en getogen in Hilversum. In juli 2020 ben ik verhuisd naar Kortenhoef. Mijn hele arbeidzame leven heb ik in overheidsdienst gewerkt. Allereerst als militair bij de Koninklijke Marine en aansluitend bij de gemeente Hilversum in de functie van ambtenaar burgerlijke stand en bestuursambtenaar bij de Afdeling Bestuurszaken. Sinds augustus 2008 ben ik met vervroegd pensioen.

Gedurende mijn gemeentelijke werkzaamheid ben ik lange tijd in diverse functies lid geweest van de (Centrale) Ondernemingsraad. Kortom: belangenbehartiging had mijn interesse, om gezamenlijk over zaken mee te praten en invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de bestuurder. Mede vanuit die ervaring wil ik mij ook graag inzetten voor de belangen van de huurders van de HGO.

Naast mijn ambtelijke loopbaan ben ik ook bijna 30 jaar vrijwilliger (hoofdagent) geweest bij de gemeentepolitie Hilversum en de Regiopolitie Gooi en Vechtstreek, alsmede bestuurslid van het Comité Nationale Volksfeesten (organisatie Kermis, intocht Sint Nicolaas, herdenking 4 en 5 mei en Koninginnedag).

Vanaf maart 2018 ben ik bestuurslid geweest bij de Huurdersbelangenvereniging “De Alliantie Gooi en Vechtstreek”. Moest hier echter in juli 2020 om formele redenen mee stoppen omdat ik niet meer woonachtig was in een woning van de Alliantie. Ik heb mij vervolgens aangemeld bij de HGO en ben per 1 november 2020 toegetreden als Algemeen bestuurslid. Update: per 1 januari 2022 ben ik benoemd tot secretaris van de HGO.