Missie HGO

 

Missie - Waar staan wij voor?

  • - Wij staan voor goed betaalbaar wonen in een veilige, leefbare, duurzame en prettige woonomgeving
  • - Wij geven huurders een stem en gezicht bij beleidsvorming
  • - Kernwaarden: Wij zijn benaderbaar en bereikbaar voor alle huurder van Gooi en Omstreken
  • - Kernwaarden: Wij werken gelijkwaardig en respectvol samen met Gooi en Omstreken
... En dit doen we namen alle huidige én toekomstige huurders.