Duurzaamheid

HGO en DUURZAAMHEID

Lees hieronder onze visie op het thema: Duurzaamheid

Wat is duurzaamheid?

Volgens het CBS is het:
Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een goedopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.

Duurzaamheid betekent voorts zoiets als “rekening houden met het feit dat energiebronnen, voedsel en grondstoffen niet oneindig voorhanden zijn”. Kortom om te voorkomen dat we zonder eten en materialen komen te zitten, zullen we wat voorzichtiger om moeten gaan met onze bronnen. Deze zijn immers niet onuitputtelijk.

Waarom is duurzaamheid belangrijk
Op dit moment is klimaatverandering in volle gang. We zien allemaal al de gevolgen van wat er gebeurt als we niets of niet genoeg doen. Er hebben zich al veel klimaatrampen voorgedaan, denk hierbij bijvoorbeeld aan verwoestende bosbranden en overstromingen op diverse plekken op de wereld.

Wat kunnen we doen?
De vraag naar energie stijgt. Gelukkig beseffen steeds meer mensen hoe belangrijk het is om zo klimaatneutraal mogelijk te leven. Je ziet veel mensen omschakelen naar een vegetarische levensstijl maar ook verschijnen er steeds meer elektrische auto’s op de weg. De transitie is thans in volle gang. Helaas is een elektrische auto nog niet betaalbaar voor iedereen vanwege de hoge aanschafkosten.

Er zijn vandaag de dag veel mogelijkheden om met weinig geld een groot verschil te maken. Door bijvoorbeeld je woning te isoleren, bespaar je jaarlijks veel energiekosten. Ook het minderen van onze vliegvakanties levert een energiebesparing op. Als alternatief zou men de trein kunnen nemen!

Duurzaamheid in Nederland
Duurzaamheid staat in Nederland op de politieke agenda. In 2013 heeft Nederland diverse duurzame afspraken vastgelegd in het energieakkoord. De belangrijkste afspraken zijn:

1. In 2020 was 14% hernieuwbare energie en in 2023 dient dit 16% te zijn.
2. 15.000 nieuwe banen door duurzame energie en energiebesparende
maatregelen.
3. Subsidie voor huisisolatie
4. Alle huizen een energielabel, minimaal B

Daarnaast is Nederland een van de 195 ondertekenaars van het internationale klimaatakkoord. Op basis van beide akkoorden worden concrete plannen ontwikkeld om ons land en de wereld duurzamer te maken.
Het Kabinet Rutte III heeft hier ook een hoofdstuk aan gewijd in het regeerakkoord. Een van de maatregelen is het uitbreiden van het aantal windmolens.
Tevens vervullen gemeenten een belangrijke rol bij het duurzamer maken van de samenleving d.m.v. subsidies en voorlichting.
Ook stichtingen en (particuliere) organisaties zetten zich in voor meer duurzaamheid in Nederland. Zo organiseert stichting Urgenda ieder jaar op 10 oktober de dag van de duurzaamheid. Op deze dag organiseren maatschappelijke organisaties, burgers, scholen, overheden en bedrijven samen allerlei duurzame activiteiten.

Duurzaam bouwen
Bij het bouwen of verbouwen van huizen of (bedrijfs)panden zijn er diverse maatregelen te nemen om het huis te verduurzamen. Het aanbrengen van isolatie is de meest gebruikte maatregel. Hiermee blijft de warmte langer in het huis en dit zorgt voor minder (gas)verbruik en ook lagere energiekosten. Ook zijn er tegenwoordig duurzame manieren om het huis te verwarmen, zoals het gebruik van een warmtepomp, zonneboiler of pelletkachel.
Hierbij wordt er dus geen of minder gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en is er minder CO2 uitstoot. Duurzaam bouwen is echter meer dan het nemen van energiebesparende maatregelen De volgende zaken vallen ook onder duurzaam bouwen:

1. Duurzame materialen gebruiken die rekening houden met het milieu en de gezondheid van de bewoners en gebruikers.
2. Goede ventilatie, zodat vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen voorkomen wordt.
3. Prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden.
4. Hergebruik van sloopmateriaal d.m.v. duurzaam slopen.
5. Verantwoord watergebruik.
6. Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen opraken.

Nationale Prestatieafspraken: Verduurzaming
Op 30 juni 2022 zijn de Nationale Prestatieafspraken ondertekend. Woningcorporaties, gemeenten, huurders en het Rijk hebben hierin bindende afspraken gemaakt. Wat staat hierin over duurzame woningen? Een overzicht van de afspraken vind je hieronder.
Delen
De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een complexe opgave die tot 2050 veel vraagt van gemeenten, corporaties en huurders. Partijen hebben elkaar nodig om de verduurzamingsopgave te realiseren op zo’n manier dat iedereen er uiteindelijk voordelen van heeft. Het uiteindelijke doel van de verduurzamingsopgave is om te zorgen dat er geen CO2-uitstoot meer in de gebouwde omgeving is in 2050. Daartoe zullen alle woningen op termijn van het aardgas moeten en op een andere bron moeten overstappen voor verwarming en warm water. Bij verduurzaming wordt ook de kwaliteit en het comfort van de woning verbeterd.
• Corporaties lopen op dit moment al voorop in de verduurzamingsopgave. Zij hebben hun totale voorraad op een gemiddeld energielabel B2 en hebben relatief gezien minder slechte labels dan andere verhuurders. Bovendien kunnen corporaties door hun omvang en schaalmogelijkheden een belangrijke startmotor zijn voor de warmtetransitie in de wijken waar zij veel bezit hebben. Dat neemt niet weg dat er tot 2030 een grote opgave ligt die financieel en in de uitvoering veel van corporaties, gemeenten en huurders vraagt.

• Het is essentieel dat alle partijen op de woningmarkt meedoen aan de energietransitie. Naast corporaties moeten dus ook VvE’s, eigenaar-bewoners, particuliere verhuurders en beleggers in actie komen. Daartoe verbetert de minister voor VRO het handelingsperspectief bij de verduurzaming voor deze groepen via toegankelijke informatie, ontzorging, subsidies en financiering. In het Programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving is de volledige inzet geschetst. Dit raakt direct aan de opgave van corporaties wanneer er sprake is van VvE’s waarvan zowel particulieren als corporaties lid zijn.

• Corporaties en Rijk stimuleren het verlagen van de milieudruk bij renovaties, stimuleren het verbeteren van milieuprestaties bij nieuwbouw en bevorderen circulaire- en industriële bouw en klimaat adaptief bouwen, in balans met de kosten van de renovatie of de bouw.
De HGO is nauw betrokken bij al deze ontwikkelingen en zullen er in het kader van de prestatieafspraken met de gemeenten waar we mee aan tafel zitten, het beleid van G & O ook breed ondersteunen.

Zonder deze hier verder nader te beschrijven zijn onderstaande zaken met betrekking tot de duurzaamheid ook van wezenlijk belang voor onze toekomst.

l. huis isoleren
2. echt duurzame energie
3. duurzaam vervoer
4. zonnepanelen
5. energie besparende maatregelen van allerlei aard
6. van het gas en aan de warmtepomp
7. minder afval produceren en recycling
8. vergroening van je leefomgeving
9. consuminderen

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.