Kom naar de HGO Huurdersoverlegavond op 6 juni

Op 6 juni vindt de HGO Huurdersoverlegavond 2018 plaats.

U bent van harte welkom in de Openbare Bibliotheek Hilversum aan de 's-Gravelandseweg 55.

Aanvang van de avond is om 19.30 uur.

Agenda
Aanvullen/Vaststellen Agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststelling verslag 8 juni 2017
Werkzaamheden 2017
Plannen 2018
Vragen
Pauze
Gastspreker, mevrouw C. van den Berg
Vragen
Afsluiting

Deel dit bericht