correspondentie

Kom naar de HGO Huurdersoverlegavond op 6 juni

Op 6 juni vindt de HGO Huurdersoverlegavond 2018 plaats. U bent van harte welkom in de Openbare Bibliotheek Hilversum aan de ‘s-Gravelandseweg 55. Aanvang van de avond is om 19.30 uur. Agenda Aanvullen/Vaststellen Agenda Mededelingen en ingekomen stukken Vaststelling verslag 8 juni 2017 Werkzaamheden 2017 Plannen 2018 Vragen Pauze Gastspreker, mevrouw C. van den Berg

Kom naar de HGO Huurdersoverlegavond op 6 juni Meer lezen »

Gemeente, corporaties en huurders tekenen prestatieafspraken sociale huur voor Blaricum

De gemeente Blaricum, woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en de Alliantie, de huurderorganisatie Het Gooi en Omstreken en de huurderbelangenvereniging G&V van de Alliantie hebben op dinsdag 10 april de prestatieafspraken Blaricum 2018-2022 ondertekend. De partijen hebben afgesproken dat de voorraad sociale huurwoningen in deze periode met circa 100 woningen toeneemt. Ook zijn afspraken gemaakt

Gemeente, corporaties en huurders tekenen prestatieafspraken sociale huur voor Blaricum Meer lezen »

Ondertekening prestatieafspraken Bunschoten 2017-2021

De gemeente Bunschoten, stichting woningcorporatie Het Gooi en omstreken en huurdersorganisatie Het Gooi en omstreken (HGO) hebben een akkoord bereikt over prestatieafspraken 2017-2021 over wonen in de gemeente Bunschoten.De prestatieafspraken zijn een uitvloeisel van de nieuwe Woonvisie 2016-2021 en de Woningwet 2015. De huurdersorganisatie is hiermee, naast gemeente en corporatie, een gelijkwaardige partner geworden in

Ondertekening prestatieafspraken Bunschoten 2017-2021 Meer lezen »

Nieuw puntenstelsel van kracht per 1 oktober 2015

Het woningwaarderingsstelsel (of puntenstelsel) voor zelfstandige huurwoningen is per 1 oktober dit jaar vernieuwd. In het nieuwe systeem telt de woz-waarde van een woning mee voor ongeveer een kwart in het aantal punten. De manier waarop de woz-waarde wordt meegerekend, is tamelijk omslachtig. De woz-waarde telt voor de helft mee op basis van de absolute waarde (het aantal

Nieuw puntenstelsel van kracht per 1 oktober 2015 Meer lezen »

Adviesaanvraag huurverhoging 2014

Aan de Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken Postbus 329 1200 AH Hilversumt.a.v. de heer J. Flemminks SmidDatum : 03 – 04- 2014.Onze ref : U-010-14 / W.v.d.GOnderwerp : Adviesaanvraag Huurverhoging en inkomens afhankelijke huurverhoging 2014Geachte heer Flemminks Smid,Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 12-3-2014 heeft het Algemeen Bestuur van de HGO in haar vergadering

Adviesaanvraag huurverhoging 2014 Meer lezen »