Ondertekening prestatieafspraken Bunschoten 2017-2021

De gemeente Bunschoten, stichting woningcorporatie Het Gooi en omstreken en huurdersorganisatie Het Gooi en omstreken (HGO) hebben een akkoord bereikt over prestatieafspraken 2017-2021 over wonen in de gemeente Bunschoten.

HGO prestatieafspraken Bunschoten
Op de foto van links naar rechts:
- Maarten van Gessel, directeur bestuurder van de woningcorporatie
- Menno Nagel, wethouder gemeente Bunschoten van o.a. de portefeuille volkshuisvesting
- Henk Dijks, voorzitter van de huurdersorganisatie

De prestatieafspraken zijn een uitvloeisel van de nieuwe Woonvisie 2016-2021 en de Woningwet 2015. De huurdersorganisatie is hiermee, naast gemeente en corporatie, een gelijkwaardige partner geworden in opzet, bewaking en realisatie van deze afspraken.

De opzet van deze afspraken is gekoppeld aan de vier speerpunten uit de woonvisie:
- gerichte inzet op doelgroepen
- betaalbaar wonen voor wie dat nodig heeft
- verduurzaming van onze woningvoorraad
- langer zelfstandig wonen mogelijk maken

Speciaal aandachtspunt is de geconstateerde schaarste van sociale huurwoningen in Bunschoten. In de prestatieafspraken wordt hier nadrukkelijk op ingespeeld vanuit de verschillende speerpunten.
De prestatieafspraken dienen verder te worden gezien als een contract waarop de drie partijen elkaar kunnen aanspreken. Naast ambtelijke inzet is ook politieke aandacht hiervoor een blijvende eis. Jaarlijks worden de afspraken waar nodig bijgewerkt op behaalde resultaten en kunnen ze worden bijgesteld op basis van voortschrijdende ontwikkelingen en inzichten.

Deel dit bericht