Huurverlaging bij inkomensdaling

Huurders met een inkomensdaling in een lopend kalenderjaar kunnen na afloop van dit kalenderjaar een verzoek tot huurverlaging indienen tot uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar.

Hiervoor moet een GBA uittreksel + IB60 formulier(en) van het vorige kalenderjaar bij het verzoek gevoegd worden. Als hieruit blijkt dat het inkomen gedaald is, wordt afhankelijk van de inkomensgroep waarin de huurder dan valt een huurverlaging over het inkomensafhankelijke deel met terugwerkende kracht tot de vorige huurverhoging toegekend.

HGO inkomensdalingBijvoorbeeld :
Huurder met een huur van €500,- krijgt per 1 juli 2013 een huurverhoging van 6,5% (€ 35,75)
Hiervan is de basishuurverhoging 4% (€ 22,-) en inkomensafhankelijk 2,5% (€ 13,75)
Hij/zij doet op 1 juni 2014 een verzoek tot huurverlaging en voegt hierbij en GBA uittreksel en IB60 formulieren van het huishouden waaruit blijkt dat het inkomen is gedaald tot onder de €33.614.
Het verzoek tot huurverlaging wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2013 toegekend en de huurder ontvangt € 165,- huur terug.

Een verzoek tot huurverlaging na 1 juli over het afgelopen kalenderjaar of verzoeken tot huurverlaging die betrekking hebben op een kalenderjaar voorafgaand aan het afgelopen kalenderjaar worden conform de regelgeving vanuit de Rijksoverheid afgehandeld. Niet met terugwerkende kracht maar 2 maanden voor de voorgestelde ingangsdatum.

Wilt u dit bericht delen?

Deel dit bericht