Nieuw puntenstelsel van kracht per 1 oktober 2015

Het woningwaarderingsstelsel (of puntenstelsel) voor zelfstandige huurwoningen is per 1 oktober dit jaar vernieuwd. In het nieuwe systeem telt de woz-waarde van een woning mee voor ongeveer een kwart in het aantal punten. De manier waarop de woz-waarde wordt meegerekend, is tamelijk omslachtig. De woz-waarde telt voor de helft mee op basis van de absolute waarde (het aantal euro’s) en voor de andere helft op basis van de woz-waarde per m2. De woz-punten komen in plaats van de punten voor de rubrieken woonomgeving, woonvorm en puntenaftrek voor eventuele hinderlijke situaties (zoals geluidsoverlast).

puntentellingaangepastOok de rubriek schaarstepunten (Donnerpunten) verdwijnt. Een andere verandering is dat zogenaamde “zorgwoningen” sinds 1 oktober 35 procent extra punten krijgen. Vóór 1 oktober gold deze toeslag uitsluitend voor serviceflats. Een zorgwoning is een zelfstandige huurwoning (in een woongebouw) die geschikt en bestemd is voor mensen met een fysieke beperking. Veel serviceflatwoningen zullen niet meer voldoen aan de nieuwe criteria voor een zorgwoning en mogen dus geen extra punten meer krijgen.

De invoering van de woz-waarde in het puntenstelsel kan leiden tot lagere of juist hogere maximale huren. Huurders in gebieden met lage woz-waardes kunnen in aanmerking komen voor huurverlaging. Zij doen er dus goed aan om nu al de woz-waarde van hun woning op te vragen bij hun verhuurder of de gemeente. Vanaf volgend jaar moeten gemeenten de woz-beschikking aan alle huurders sturen. Sommige verhuurders doen dit nu al of verlagen zelfs de huur. In de “duurdere” regio’s kan het zijn dat sociale huurwoningen een maximale huur boven de liberalisatiegrens krijgen. Voor de zittende huurder heeft dit geen gevolgen, maarna een verhuizing kan de woning uit de sociale voorraad verdwijnen.

U kunt het nieuwe aantal punten van uw huis berekenen met de huurprijscheck op: www.huurcommissie.nl

Wilt u dit bericht delen?

Deel dit bericht