Huurverlaging bij inkomensdaling

Huurders met een inkomensdaling in een lopend kalenderjaar kunnen na afloop van dit kalenderjaar een verzoek tot huurverlaging indienen tot uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar.Hiervoor moet een GBA uittreksel + IB60 formulier(en) van het vorige kalenderjaar bij het verzoek gevoegd worden. Als hieruit blijkt dat het inkomen gedaald is, wordt afhankelijk van de […]

Huurverlaging bij inkomensdaling Meer lezen ยป